NyhetsbildZoom
Miljöingenjör Miia Niemi, till vänster, och vd Merja Rosendal på Botniarosk visar ett låst insamlingskärl för dokument som ska förstöras. På locket sitter bolagets maskot Fraku. Foto: Lotta Sjöblad

Vi har lärt oss sortera
sopor och återvinna

Lotta Sjöblad -
Vi har blivit miljömedvetna sorterare under de 20 år som avfallshanteringsbolaget Botniarosk verkat. De mål som sattes upp då bolaget grundades håller absolut, säger vd Merja Rosendal.

– Nu går 500-600 ton till tippen medan 10.000-11.000 ton förs till Westenergys avfallskraftverk i Korsholm, där vi är delägare. Andelen deponerat samhällsavfall är nu mindre än 1,5 procent, säger Merja Rosendal.

När bolaget 1996 startats började man bygga upp det från grunden.

– Vi satsade genast på att börja sortera och återvinna och det har vi övat i 20 år nu. Att sortera avfall blir en vana, och vi kom ganska snabbt upp till en viss nivå, säger hon.

Ekopunkterna kom 1997 och följande år fick varje ägarkommun återvinningsstation. När avfallscentralen i Teuva var klar 2001 stängdes alla kommunala soptippar.

Ett ökat producentansvar är en trend i dag. Framtida frågetecken är bland annat de nya utmaningar lagstiftningen medför för kommunala bolag.

Läs mera i torsdagens SÖ (13.10).

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan