Svårare få långa tjänstledigheter i Malaxskolorna

Kerstin Nordman -
Framöver får anställda vid skolorna i Malax tjänstledighet i bara ett år för att arbeta i en annan kommun.

Tidigare har tumregeln varit att två års ledighet beviljats, men bildningsnämnden halverade tiden därför att den anser att långa tjänstledigheter för att sköta jobb på annan ort inte är för elevernas och skolornas bästa.

Undantag från den här principen kan ändå beviljas på basis av särskilda motiveringar. Den gäller inte lärare och annan personal som tar ledigt för att sköta andra arbeten i Malax kommun och givetvis inte heller lagstadgade ledigheter.

Andra läser just nu
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan