NyhetsbildZoom
President Tarja Halonen tror inte att Försvarsmaktens trovärdighet har skadats av härvan kring dubbelmedborgarskap. Foto: Arkiv/Gunnar Bäckman

Kända samhällspåverkare vädjar om bättre asylpolitik

Linn Övergaard -
President Tarja Halonen, ärkebiskop Kari Mäkinen, Elisabeth Rehn och Jörn Donner är några av dem som undertecknat en vädjan till regeringen och Migrationsverket om en mer human asylpolitik. Bakom initiativet står Kristinestadsbon Anders Teir.

Totalt 16 personer har undertecknat en insändare som riktar sig direkt till regeringen och Migrationsverket och säger sig vara mycket oroade över den snäva tolkningen av rådande asylregler.

Enligt Anders Teir som tog initiativet till insändaren fanns det ett behov av tunga namn för att nå ut med budskapet.

- Det har ju funnit många liknande upprop på en gräsrotsnivå men de har inte spridits med lika stor kraft. De har viftats bort. Jag gissade att tunga och kända namn skulle få en större effekt.

Några av de som undertecknat insändaren känner Teir personligen, andra fick han arbeta mer för att nå.

- Jag har skickat insändartexten till samtliga undertecknare och fått positiva reaktioner på initiativet. Alla har ansett att något måste göras åt den existerande asylpolitiken, säger Teir.

Undertecknarna anser bland annat att de humana rättigheterna som alltid har förknippats med Finland går inte ihop med de nuvarande alltför stränga asylreglerna.

- Den finländska asylpolitiken är skandal just nu och flyktingarna behandlas inte humant.

Teir har skickat insändaren till flera finländska tidningar, både svenskspråkiga och finskspråkiga, och hoppas att så många som möjligt publicerar texten.

Insändaren i sin helhet:

TILL FINLANDS REGERING OCH MIGRATIONSVERKET

Vi ser med stor oro på den utveckling, som Finlands asylpolitik tagit.

De humana och medmänskliga värderingar, som vi alltid förknippat med vårt land, går inte ihop med de nugällande stränga asylreglerna och den mycket snäva tolkningen av dem. Andelen negativa asylbeslut i Finland är mycket högre än i jämförbara länder och har lett till många tragedier för utsatta barn, kvinnor och män.
Asylpolitiken skall syfta till att med medmänsklighet och empati ge stöd och hjälp till mänskor i nöd, inte till att försöka bli av med hjälpbehövande och att avskräcka nya från att komma till vårt land.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de internationella mänskorättskonventioner inklusive Barnkonventionen som har ratificerats av Finland får inte förbigås.
Som ett rikt land med humana värderingar har vi råd och möjlighet att i positiv anda behandla asylansökningarna från de relativt rätt få flyktingar, som sökt sig till oss. Dessutom har det visat sig att på sikt är invandrarna en ekonomisk tillgång för landet.

Vi vädjar till regeringen och till Migrationsverket om en rättvis och human behandling av flyktingarna i vårt land.

De har undertecknat insändaren

 • Claes Andersson
 • Pentti Arajärvi
 • Tarja Cronberg
 • Jörn Donner
 • Tarja Halonen
 • Jaakko Iloniemi
 • Kalevi Kivistö
 • Kari Mäkinen
 • Ilkka Niiniluoto
 • Ole Norrback
 • Jukka Paarma
 • Elisabeth Rehn
 • Leif Sevon
 • Jacob Söderman
 • John Vikström
 • Ulla-Maj Wideroos

Andra läser just nu
Nöje
20.2 kl 20:00
Opinion
21.2 kl 04:00

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan