Kristinestad utreder tvåspråkigt campus

Tom Forsman -
Finska och svenska högstadierna och gymnasierna kunde placeras i ett gemensamt campus i Kristinestad. Frågan kan utredas vidare.

Om finska högstadiet och gymnasiet byggs ut med cirka 1 000 kvadratmeter, kunde även de svenska skolorna få plats under samma tak.Den idén ingår i planerna för ett så kallat tvåspråkigt skolcampus som bereds i Kristinestad. Finska och svenska utbildningsnämnderna är positiva till tanken.

Ärendet ska behandlas i stadsstyrelsen på måndag, och förslaget är att elevernas och föräldrarnas åsikter ska utredas och att möjligheten ska beaktas när renovering av svenska högstadiet planeras.

Det skulle inte handla om en tvåspråkig skola, utan eleverna skulle fortsättningsvis få undervisning på sina modersmål.

Men lärare kunde användas över språkgränserna, fastighetskostnaderna minska, och gymnasiet bli mer konkurrenskraftigt och locka fler elever från andra orter, enligt stadsdirektör Riitta El-Nemrs beredning.

Idén är inte ny, och baseras på en motion inlämnad av Paavo Rantala (C) redan 2010. Utbildningsnämnderna behandlade frågan i slutet av fjolåret.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan