NyhetsbildZoom
Så här var det tänkt att vindkraftsområdet skulle se ut. Men nu har planerna stött på problem. Foto: Arkiv

Sandbacka vindkraftspark föll i domstol

Björn Bredbacka -
Planen över Sandbacka Vindkraftsområde föll i Vasa förvaltningsdomstol. Orsaken var Elli Fléns jävsituation.

Vindkraftsparken har behandlats av stadsstyrelsen i Nykarleby. I det sammanhanget var Flén med i behandlingen. Senare framkom det att hennes bror äger mark i det planerade vindkraftsområdet, i det skedet jävade sig Flén.

Två klagomål lämnades ändå in till förvaltningsdomstolen i Vasa. Dels av Risto och Paula Lahti som hyr ut fritidsstugor i närheten av området samt av Tom Wiklund och Fjalar och Gun-Britt Vestlin i Nykarleby.

Förvaltningsdomstolen gick på deras linje och grundade sitt beslut på att Flén deltog i initialskedet av behandlingen.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan