Ännu inget beslut om arvode i Korsholm

Jonny Smeds -
Arvodet för fullmäktiges ordförande i Korsholm fortsätter att behandlas. Frågan kan avgöras i fullmäktige i maj.

Kommunstyrelsen hade möte på tisdagen och behandlade bland annat frågan om fullmäktigeord­förandens årsarvode kunde höjas till 6 000 euro. Årsarvodet är i dag 4 500 euro medan styrelsens ordförande har 9 000 euro. Frågan behandlas som en del av hur kommunens organisation ska se ut de kommande åren.

– Vi godkände beredningen. Kommunstyrelsen var överens så här långt i alla fall, säger kommun­styrelsens ordförande Michael Luther.

Kommunstyrelsen har inte behandlat färdigt förvaltningsstadgan.

– Det här var en första diskussion, ärendet kommer upp till behandling ännu en gång, säger Luther.

Innan man har ett beslut om arvodet måste man först få ett beslut om kommunens organisation, vilket behandlas på nästa fullmäktigemöte.

Själva förvaltningsstadgan behandlas i kommunfullmäktige den 4 maj.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan