NyhetsbildZoom
Paula Erkkilä, handelskammarens direktör, Vasa universitets rektor Jari Kuusisto, handelskammarens vd Juha Häkkinen och Mika Palosaari, kontaktchef vid Vasa universitet. Foto: Mia Brännbacka

Handelskammaren ger stor donation till högskolorna

Linn Övergaard -
Både Österbottens handelskammare och Finland fyller ärorika 100 år i år. I och med jubileumsåret ger handelskammaren en betydande donation till högskolorna i Österbotten.

Den totala donationssumman uppgår till 230 000 euro.

– Kompetensen och dess utveckling är viktiga för oss. Handelskammaren har under hela sin verksamhet främjat universitet och kompetens, säger handelskammarens verkställande direktör Juha Häkkinen.

Donationen till högskolorna fördelas enligt följande: Vasa universitet, handelsvetenskapliga fakulteten och tekniska fakulteten, 150 000 euro, Karleby universitetscenter Chydenius, 30 000 euro, Åbo Akademi, utbildningsprogrammet i energiteknik, 20 000 euro samt Svenska handelshögskolan, Vasa, 30 000 euro.

Med donationerna vill handelskammaren stöda regionens högskoleutbildning vars betydelse är stor för regionens livskraft.

– Handelskammaren arbetar för företagens möjligheter att framgångsrikt bedriva sin verksamhet. Det är viktigt för näringslivet att det på olika håll i området även i framtiden finns universitetsutbildning som uppmuntrar regionutveckling och som producerar kompetent arbetskraft, säger handelskammarens direktör Paula Erkkilä.


Rektorn för Vasa universitet, Jari Kuusisto, säger att Österbottens handelskammare har en betydande roll som understödjare av universitets verksamhet.

– Den här fina donationen hjälper oss att förverkliga vår strategi och underlättar vår uppgift att stödja regionens näringsliv. Vasa universitet tackar Österbottens handelskammare för donationen och gratulerar 100-åringen som har en viktig roll i regionen.

Tanja Risikko som är direktör för Karleby universitetscenter Chydenius tackar också för donationen.

– Vi uppskattar företagens stöd. Både ekonomiskt stöd och den tid som ägnas åt samarbete är värdefulla för oss. Donationer från Mellersta Österbotten är en signal om att utbildning och forskning på universitetsnivå uppskattas och behövs här.


Högskolornas medelinsamling pågår till slutet av juni. Staten har lovat stöda insamlingen med en motfinansiering. För varje euro som donerats beviljas universiteten en motfinansiering som är högst tre gånger så stor.

– På grund av statens beviljade motfinansiering är de donationer som nu görs en utmärkt investering för det kapital som handelskammaren samlat in under årens lopp, säger Häkkinen.

Handelskammarens donation utgörs av intäkterna från galamiddagen som hålls den femte maj samt de gåvor som fås av samarbetspartners i samband med handelskammarens 100-årsjubileumsfest.

Resten av donationssumman kommer direkt från handelskammaren.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan