NyhetsbildZoom
Viveca Dahl.

På tåget med Berner

Viveca Dahl -
Än mer lokalt anpassade tågtidtabeller vore förstås inte illa. Men det är högst osäkert om minister Berner leder oss dit.

Får vi se Österbottens förbund som järnvägs­operatör i framtiden? ”Res förmånligt till Seinäjoki med Österbottens förbund!”

Dessvärre skulle intäkterna i så fall bli ganska ­begränsade, eftersom det är begränsat med järn­vägsspår i landskapet. Detta förutsatt att land­skapsförbundet inte börjar lägga ut spår också.

Fast nej, skämt åsido. Det är inte som operatör utan­ som arrangör – anordnare – av järnvägstrafik som landskapen kunde tilldelas en roll.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) säger­ så (VBL 10.8). Enligt henne kunde land­skapen i framtiden ordna och konkurrensutsätta­ tåg­trafiken. På så sätt får hon till en koppling mellan landskapsreformen och den kommande ­reformen av statsjärnvägarnas persontrafik. De två ­reformerna skulle enligt henne stötta varandra.­ Det är, ja ... kreativt tänk från en minister som ­onödigt ofta agerat först och tänkt till sedan.

Tågtrafiken i republiken ska alltså ­reformeras; stort pressinfo om reformen hölls i onsdags. ­Finanspolitiska ministerutskottet med Sipilä i spetsen har, på basis av Berners beredning, lagt fram ett förslag om en avreglering av passagerar­trafiken. Det går tillbaka på ett regeringsbeslut­ 2015 och är i överensstämmelse med EU:s så ­kallade fjärde järnvägspaket.

VR:s förvaltningsråd kommer att behandla ­frågan på måndag. Samma dag går lokförarna i strejk. På den kanten anser man att reformen ­inte garanterar vare sig billigare biljetter eller bättre service.

Det är som bekant VR som har monopol på ­passagerartrafiken på räls för närvarande, ett ­uppdrag som bolaget skött med varierande fram­gång. De prissänkningar som genomförts på senare­ tid har gjort att fler resenärer valt tåget och tanken med den aviserade reformen är att genom pris­konkurrens öka antalet tågresenärer ytterligare. Det ska upp till samma nivå som i – exempelvis – Sverige, där cirka tio procent tar tåget.

Ur ett miljöperspektiv är det utan vidare positivt.

Men vilka är förutsättningarna för en sund konkurrens, till nytta för både samhälle och ­individ?

Kommunikationsminister Berner och närings­minister Mika Lintilä (C), ansvarig för statens ägarstyrning, avvisar energiskt beskyllningarna om att det här skulle vara en privatiserings­process, som gör det möjligt för bolag med tvivelaktig skatte­moral att skumma grädden. Grädden är i det här fallet tågtrafiken i trängsel-Finland, där ny­ordningen först kommer att genomföras. Vi skapar inte en helt öppen marknad, som Sverige, Italien och Österrike gjort, säger Berner.

Järnvägsbranschens fackförbund hävdar lika ­energiskt att en gräddfil öppnas, i praktiken. Därav lokförarnas strejkvarsel.

Samtliga de tre nya bolag som kommer att bildas av gamla VR Group – ett bolag för underhåll och service, ett för fastigheterna, ett för ”material” (= tåg) – ska till hundra procent ägas av staten. I det avseendet är förändringen ingen privati­sering.

Bolag som anmäler intresse för att stå för tåg­trafiken inom ett visst område kommer också att påföras ett ansvar för att trygga servicen där alls inget gräddflöde finns. Lite samhällsansvar, ­således.

Men tåg behöver tågräls. De bolag som får rätt att bedriva passagerartrafik kommer inte att lägga­ ut ny räls. De kommer att använda det järnvägsnät­ som finns och som byggts med skattebetalarnas pengar. De kommer att hyra lok och vagnar av ovannämnda nya statliga ”materialbolag.”

Det ligger onekligen något i det Lokmanna­förbundets ordförande Tero Palomäki säger om att det här är lika huvudlöst som om Finnair tvingades låta utländska bolag använda bolagets egendom – och sedan tvingas konkurrera med dem.

Det är svårt att komma runt det här. Inte ens den vansinnigaste av visionärer skulle tala för ­parallella järnvägsspår, där konkurrerande bolag skulle tuffa fram.

Minister Berner hoppas att omläggningen skapar­ förutsättningar för mer ­arbetspendlande med tåg. I hennes vision är det inte bara land­skapen utan­ också enskilda städer som ­kunde ­anordna tåg­trafik. Än mer lokalt anpassade ­tid­tabeller på sträckorna Vasa–Seinäjoki, Jakobstad–Karleby ­vore förstås inte illa. Frågan är hur realistiskt det är att tänka sig att det skulle ske genom den nu aviserade reformen.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Nyhetsbild
Kultur

Oravais Teater får mittnordiskt kulturpris

ORAVAIS Mittnorden-kommitténs stora tematiska kulturpris går i år till två teaterföreningar: Oravais Teater och Ånge Kabaré.

Nyhetsbild
Sport

Sport förlorade mot Tappara

ISHOCKEY Tappara fick ganska enkelt greppet om matchen och släppte det aldrig. Sport gjorde det svårt för sig mot de regerande mästarna.

Nyhetsbild
Lokalt

Många jobbar för att unga ska stanna

VASA Jobb direkt efter studierna. Det är knepet för att få unga att stanna i Österbotten. Men att fånga dem i tid är en utmaning.

Mest läst senaste veckan