Opinion

Insändare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Att dokumentera vardagen

KOLUMN Under några ljusa majnätter i stugan på Pandrosbacken läser jag kapitlet ”Ung vår vid Tåkern” i boken ”Fyra årstider” från 1970.

Nyhetsbild

En omgång kan räcka för omval av Niinistö

LEDARE Beslutet att kandidera med en valmansförening i ryggen var ett smart beslut av Sauli Niinistö.

DEBATT: Alla kan vara ambassadörer för regionen

Strategin för Vasaregionen är klar. I den har man slagit fast att huvudbudskapen i vår kommunikation utåt är energi, passion och havet, ­teman som oskiljaktigt förknippas med regionen.

Nyhetsbild

DEBATT: Problembarn i eurozonen

Italien är det land som de flesta bedömare i dag anser vara största hotet mot eurozonen. Tillväxten har helt avstannat.

DEBATT: Det finns inget byggbeslut om lärcenter

I VBL säger Korsholms kommun­styrelses ordförande Michael ­Luther att det grundläggande beslutet att bygga Kvevlax lärcenter fattades på fullmäktiges budgetmöte i november (VBL 20.5). I så fall har nog fullmäktige dragits vid näsan ordentligt.

DEBATT: ”Färdigtuggade beslut”

Undertecknad har inget emot att VBL:s Heidi Eriksson uppmärk­sammar gruppmötenas roll (”Färdig­tuggade beslut bakom stängda dörrar”, VBL 25.5). Däremot är jag be­sviken över att det inte nämns i texten vilket ärende det hela gällde.

Sjukhusdebatt igen på torsdag

KOLUMN För en dryg vecka sedan fortsatte diskussionen om Vasa centralsjukhus i riksdagen.

Nyhetsbild

Energi, passion och havet

LEDARKOMMENTAR Vasaregionens Utveckling Vasek, Vasa stad och Visit Vasa tillsammans med högskolorna och näringslivet har under våren jobbat med en ny kommunikationsstrategi för Vasaregionen.

Nyhetsbild

Framtida rabatt på medicinerna

LEDARE Det enda konsumenten nu kan se fram emot är priskonkurrensen på de receptfria läkemedlen. Alltid någonting.

DEBATT: Inte i Köklot

DEBATT: Mer fisk!

Olika fiskarter är på många ställen­ hotade eller har helt försvunnit. ­Detta är ett resultat av att fiskens lekplatser och födoområden förändrats på grund av energiproduktion, klimat­förändringar, bebyggelse,­ övergödning och försurning samt predation av skarv och säl.

Nyhetsbild

DEBATT: Inte barnens bästa som styr

Lärcenter finns i Solf och norra Korsholm. I Kvevlaxområdet har vi nu en enastående möjlighet att skapa ett levande lokalsamhälle med småskolor.

Viktigt beslut om Ungern

KOLUMN Under senaste Strasbourgsession röstade Europaparlamentet om en resolution om situationen för de grundläggande rättigheterna i Ungern.

Nyhetsbild

Adjö Norden, adjö välfärd

2

LEDARE Forskning visar: Regeringen Sipilä den första att ta steget bort från tanken om en välfärdsstat.

Konsten att ha tråkigt

KOLUMN Lyssna, o värld, till historien om den meningslösa bussresan!

Nyhetsbild

Var finns de nya ingångsjobben?

2

LEDARE Undersökningen trotsar myten om att de som går direkt från skolbänken i arbetslivet gör en lång karriär.

Nyhetsbild

En gräns har passerats

1

LEDARKOMMENTAR Storbritannien höjde på onsdagen hotnivån från allvarlig till kritisk.

Yttrandefriheten vid en bokmässa

KOLUMN Beslutet att låta den högerextrema tidskriften Nya Tider ställa ut på Bokmässan i Göteborg i höst har väckt diskussion också i Finland.

DEBATT: Vill regeringen barnens bästa?

INSÄNDARE Regeringens planer på att lägga ner dygnetruntvården av psykiskt sjuka­ barn på Vasa centralsjukhus är ett förslag som är både ogenomtänkt och upprörande.

DEBATT: Varför får kvinnliga präster förtryckas?

INSÄNDARE VBL har gjort en trevlig intervju­serie med de präster som sökt kyrko­herdetjänsten i Vasa. Valet närmar sig och vem än av de tre som blir vald får Vasa en välutbildad och bra kyrko­herde, som varit en allmän tillgång för Vasa svenska församling sedan­ långt tillbaka i tiden.

DEBATT: Ingen har rätt!

INSÄNDARE Efter många års förberedelser före­ befrielsen drogs motstånds­kampen samman under några möten i Ostro­botnias kassarum och avslutades 20.11.1917, där olika grupper, finnar som svenskar, deltog och där besluten togs att nu drar vi i gång.

DEBATT: Nej tack till Nordea

INSÄNDARE Nordea vill flytta sitt huvud­kontor tillbaka till Finland, för att Sverige­ kräver höjda garantiavgifter för att hantera en eventuell bankkris.

Nyhetsbild

Inre marknad med potential

LEDARE Skulle man följa alla dessa EU-direktiv för den inre marknaden, kunde tillväxtpotentialen inom varu- och tjänstesektorn vara 1 biljon euro.

Eurokrisen är ännu inte över

KOLUMN Under den senaste tiden har EU:s kollektiva uppmärksamhet, av förklarliga skäl, varit i det närmaste totalt fokuserad på det franska presidentvalet.

DEBATT: Tillgänglighetsdekaler till höghus också, tack

INSÄNDARE Mitt företag lovar (bland annat) kunderna sommarträning i svala utrymmen. För seniorer är detta oumbärligt redan av hälsoskäl, eftersom regelbunden fysisk träning upprätthåller och utvecklar funktionsförmågan.