Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

EU – jubilar som går i otakt

LEDARE Europa ska fortsätta sträva åt samma håll men på en tvåfilig väg.

Nyhetsbild

Vårdreformen äventyrar vården

2

LEDARE Vi talar om den största strukturella reformen någonsin. Då går det inte att svälja hela kakan på en gång.

Nyhetsbild

Skarven söndrar och härskar

7

LEDARE Lösningsmodellerna finns, men särintressen och maktpolitiken styr. Nu skiter skarven ner skärgården men ingen får ändan ur vagnen.

Nyhetsbild

Ingen skräll för Wilders

LEDARE Den hoppingivande signalen från Nederländerna är att detta halva nej till populismen gavs med ett mycket högt valdeltagande, 81 procent.

Nyhetsbild

Big Data ryms i liten ficka

1

Du handlar med kort, gillar saker på Facebook, gör sökningar på Google och har lokaliserings­funktionen aktiverad på din mobiltelefon. Du lämnar djupa spår efter dig. Det kallas för Big ­Data. Den som kan analysera Big Data kan också ha nyckeln till makten.

Nyhetsbild

EK:s Mattila vill sänka lönerna

3

LEDARE I ett svårt ekonomiskt läge har arbetarna tagit sitt ansvar. Vilket ansvar har EK tänkt sig ta för att få Finlands ekonomi på fötter?

Nyhetsbild

Soinis mästerliga valstrategi

LEDARE Halla-ahos kandidatur ger luft åt den interna kritiken och kan ge partiet en chans att slippa en jobbig regeringsmedverkan.

Nyhetsbild

”Doe normal of ga weg”

LEDARE Wilders ande svävar över valrörelsen – på bekostnad av Nederländernas konstitution.

Nyhetsbild

Konst-Vasa behöver energi

2

LEDARE. Vasa marknadsfördes som Art city i början av 2000-talet. Det var en ­pr-bubbla, men då fanns åtminstone något som gav en impuls till begreppet.

Nyhetsbild

EU:s framtid i stöpsleven

1

LEDARE Det finns instrument för att bygga vidare på EU underifrån. Ett sådant är Eurocities. Borde Vasa gå med?

Nyhetsbild

Odjuret finns inom oss själva

2

LEDARE Vanliga smarta killar kan drivas till vilka gärningar som helst. Det är den kusliga lärdomen av historien om Esad.

Nyhetsbild

Ordens onda makt

I och med nätet och mobiltelefonin har en kvinnoföraktande falang fått tillgång till en arena med obehagligt stor kapacitet.

Nyhetsbild

Går luften ur Halla-aho?

LEDARE Halla-ahos roll i det sannfinländska partiledarspelet krympte – och det var just precis det som var meningen.

Nyhetsbild

Flyttarnas tidsålder

LEDARE Nej, vi ska inte än en gång samfällt slita vårt hår och skandera i kör: ”Vi miiinskar, vi miiinskar ...”

Nyhetsbild

Släpp ”finnen” ombord

1

LEDARSTICK Den stora finlandsvenska kryssningen lanserades som koncept 2012. Senast kryssades det i början av förra månaden. Mycket trevligt, sa de som var med.

Nyhetsbild

Prestige framför förnuft, Sipilä?

5

LEDARE Även valfriheten behandlas separat i vårdreformen. Liksom jourförordningen är valfriheten den andra aspekten som föder ojämlikhet.

Nyhetsbild

Bra bit kvar till fifty-fifty

LEDARE Kommunalpolitiken kunde vara den politiska arena där en könsfördelning nära fifty-fifty först uppnås. Men vi är inte där än.

Nyhetsbild

Maktskifte väntar i Sannf

Soini har fått erfara att regeringsansvaret tynger och att politik hela tiden handlar om att kompromissa.

DEBATT: Bra med pålitliga och kvalitativa medier

HSS Media förtjänar ett stort er­kännande när inläggen och kommentarerna på nätet härefter ska vara namnförsedda, liksom de länge varit i de flesta tryckta tidningarna.

Nyhetsbild

"Har ingen aaaning ..."

2

LEDARE Statsminister Sipilä borde i Vasa ha kunnat ge ett handfast svar på varför 12 + 1-modellen var otänkbar.

Nyhetsbild

Rätten att vara frånkopplad

LEDARE Våra tekniska hjälpmedel kan vara ”on” hela tiden, förutsatt att vi inte trycker på ”off”. Människor kan däremot inte vara det.

Nyhetsbild

Trend saknas för det gemensamma

LEDARE Att hitta villiga kandidater till kommunalval verkar bli allt svårare. Men det finns heller ingen samhällstrend som hyllar det gemensamma.

Nyhetsbild

Finland behöver mer förädling

LEDARE I Finland och inte minst Österbotten är vi duktiga på att producera råvaror från skog och mark. Men räcker det i framtiden?

Nyhetsbild

Kyrkan lever av sin trovärdighet

5

LEDARE Kyrkans framtid avgörs av om den framöver förmår svara mot 2000-talets utmaningar utgående från sin egen tradition.

Nyhetsbild

Strukturer och experiment

LEDARE Helsingfors fick sin svenskspråkiga lärarutbildning. Låt Österbotten få förbättrad undervisning i det andra inhemska.

Nyhetsbild

Euroland, skymningsland

LEDARE Med undantag för några få år har tillväxten i Euroland från millennieskiftet framåt varit klart lägre än genomsnittet för OECD-länderna.

Nyhetsbild

Jakten på sanningen

LEDARE ”Alla regeringar ljuger. Alla regeringstjänstemän ljuger.” Det är inte någon Trumpanhängare – eller mannen själv – som säger så.

Nyhetsbild

Likheter skapar möjligheter

I Finland har rösterna mot det frihandelsavtal ­mellan EU och Kanada som Europaparlamentet nu har godkänt varit förvånansvärt lågmälda åtminstone jämfört med den uppmärksamhet och kritik som TTIP-avtalet, frihandelsavtalet med USA som nu är om inte nedlagt så djupfryst på obestämd tid, orsakade.

Nyhetsbild

Ersätt silorna med bostäder

LEDARSTICK – Vår bedömning är att ingen entreprenör vågar åta sig ansvaret att sanera och bygga om silorna. Ingen vågar eller kan garantera att de uppfyller miljö- och hälsokraven för bostäder. Ingen har velat göra något med silorna under hela den tid de stått tomma (VBL 17.2).Det är lätt att hålla med Markku Järvelä, tekniska sektorns direktör i Vasa.

Nyhetsbild

Nytt Lahtis-VM – i ny tidsanda

LEDARE Lahtis står värd för VM på skidor igen. Den här gången hoppas vi bli förskonade från skandaler.

Nyhetsbild

Regeringen gasar och backar

LEDARE Kan regeringen säkert backa i jourfrågan då de också backat i 15 andra frågor.

Nyhetsbild

Vasa behöver fler språk, inte färre

LEDARSTICK Sannfinländarna i Vasa höjer profilen inför kommunalvalet i april genom att förslå att staden går med i försöket med frivillig svenska och finska.

Nyhetsbild

Gigafactory 2 i Vasaregionen

LEDARE Trots att Vasa nu förs fram som lokomotivet i Teslaprojektet, är det fråga om ett projekt för hela Österbotten, ja för hela Finland.

Nyhetsbild

50000 namn

LEDARSTICK Österbotten verkar ha gått man ur huset för att underteckna medborgarinitiativet för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus.

Nyhetsbild

Kostnadseffektiv vård i Finland

LEDARE I de flesta Europeiska länder föredrar man svaga patienter i stället för starka vårdkonsumenter.

Nyhetsbild

Ett val utan karta och kompass

LEDARE Inför kommunalvalet är frågorna fler än svaren. De nyvalda borde ju på något sätt staka ut framtiden åt sina väljare, men vilken väg är då den vettigaste?

Nyhetsbild

När valfrihet blir en chimär

LEDARE Valfrihet är inget tvång, nej. Men det är främst de starka den gynnar.

Nyhetsbild

Kuntsis tröskel måste sänkas

LEDARE Kuntsi museum för modern konst i Vasa firar tioårsjubileum. Museets potential för att bli ett kulturellt vardagsrum är hög – och ännu ouppfylld.

Nyhetsbild

Försöksballong som förvirrar

LEDARE Utred gärna om samarbetsballongen kan flyga. Men lämna inte svenska skoldirektören Höglunds stol tom.

Nyhetsbild

Förvaltningsråd ute och seglar

LEDARE I lagen om Rundradion Ab (ja, så heter bolaget fortfarande officiellt; inte bara varumärket Yle), paragraf 6, sägs – bland annat – så här: ”[På förvaltningsrådet ankommer att] 3) se till och övervaka att uppgifter som hör till den ­programverksamhet som bedrivs i allmännyttigt syfte blir fullgjorda”.

Nyhetsbild

Framtiden är – kanske – blå

LEDARE Akvaponik kunde vara den ”nya österbottniska växthusnäringen”. När dyker de första experimentanläggningarna upp?

Nyhetsbild

Om Antti, Antton och tyske Martin

LEDARE Det blir spännande att se hur kombinationen Antti + Antton slår ut i politisk handling.

Nyhetsbild

Nu måste Europa stå enat

LEDARE Ett splittrat Europa är ett svagt Europa och spelar i händerna på axeln Trump-Putin.

Nyhetsbild

Fusionsfrågan bör fram i valet

LEDARE Kommer kommunalvalet att handla om språk eller får vi se ett helhetstänk som når utanför den egna kommunens eller stadens gränser?

Nyhetsbild

Pixnekliniken värd brett stöd

LEDARE Missbrukarvård på svenska har ett allfinlandssvenskt intresse, och intresset för att delta i finansieringen borde vara naturligt självklar.

Insändare
Karl Augustson
Pernilla Vikström, kommunalvalskandidat SFP Korsholm
Marit Nilsson-Väre, kommunalvalskandidat SFP Vasa
Nils-Johan Englund, kommunalvalskandidat SDP Vasa
Bertel Frans
Maria Norrlin-Asplund, ordförande för Korsholms företagare
Per Hellman, kommunalvalskandidat SDP Vasa
Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och Miljö
Joakim Strand, kommunalvalskandidat SFP i Vasa
Anne-Mari Hiivanainen, kommunalvalskandidat SDP i Korsholm
Pi Sundell
Peter Hästbacka, kommunalvalskandidat SFP Korsholm
Alice Stolpe, Vasa
Monica Pensar, Regnbågsmissionen
Rebecca Åkers, kommunalvalskandidat, SDP, Korsholm
Michael Luther, kommunalvalskandidat, SFP, Korsholm
Eirik Klockars
Juha Laukkanen, avdelningschef Mobilnätstjänster, radionät Elisa Abp
Johanna Bonäs
Mira Turtonen, kommunalvalskandidat, SDP, Malax