Lindrade domar för dödsolycka vid Talvivaara

FNB -
Rovaniemi hovrätt har upphävt domarna för dödsvållande som två chefer dömts till för en dödsolycka i Talvivaara. Hovrätten dömde dem ändå till 40 dagsböter var för arbetarskyddsbrott.

En anställd förolyckades vid gruvan 2012. Olyckan inträffade när arbetaren gick för nära en svavelväteventil utan skyddsutrustning. I polisutredningen blev det aldrig klarlagt varför ventilen hade lämnats öppen och varför mannen inte tagit på sig sin skyddsutrustning.

Kajanalands tingsrätt hade dömt avdelnings- och driftschefen för både arbetarskyddsbrott och dödsvållande.

Tingsrätten dömde också Talvivaara Sotkamos konkursbo till samfundsböter på 60 000 euro för samma olycka. Konkursboet överklagade inte domen.

Före olycksdagen hade det förekommit flera mindre läckage av svavelväte på gruvområdet. Hovrätten ansåg därför att de två cheferna inte hade åtgärdat problemet tillräckligt effektivt. Därav kom domen för arbetarskyddsbrott. Orsaken till den dödliga läckan var ändå en annan än till de tidigare läckorna och cheferna ansågs inte ha haft möjlighet att förhindra den eftersom den var överraskande, plötslig och oförutsebar.

Hovrätten fattade sitt beslut efter omröstning 2–1. En av domarna hade hellre hållit tingsrättens dom i kraft i sin helhet.

Andra läser just nu

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan