Opinion

Ledare

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

En djungel för ”the foreigner”

LEDARE Vem är det som är elak mot barn? Är det premiärminister Theresa May eller ”Bryssel”?

Nyhetsbild

Ska vi ha en stark president?

LEDARE En stark ledare innebär ett potentiellt hot mot demokratin.

Nyhetsbild

Mannens tunga börda

1

Det är maktstrukturer vi bör diskutera. Men strukturer befolkas av individer; när strukturer sätts i gungning skakas också individen om.

Nyhetsbild

Apropå fallet ”Ines”

1

Har alla åtgärder som kunde göra Vasa till en attraktivare arbetsplats för svenskspråkiga unga med lämplig utbildning för hemservicen prövats?

Nyhetsbild

Onödigt sen start av favoriten

LEDARE Men Sauli, nog hinner du väl delta i presidentvalsdebatten tidigare än i december?

Nyhetsbild

Mera liv på lokalplanet

LEDARE Det finns en grogrund för rörelser som omställningsrörelsen i ett nordiskt välfärdsamhälle där välfärden delvis krackelerar.

Nyhetsbild

Positivare EU-vindar

LEDARE I ett osäkert läge framstår ”det gamla vanliga” – i detta fall en union vi tillhört i 22 år – som mer tilltalande än tidigare.

Nyhetsbild

Kringskuren självstyrelse

LEDARE En demokratisk regional förvaltning har diskuterats länge. Det är ändå oklart vilken makt ett landskapsfullmäktige i praktiken kan få.

Nyhetsbild

En återgång till postnationalism

LEDARE Sluta se på andra människor utgående från deras kultur. Hur skiljer sig detta från att bedöma en människa utgående från hens hudfärg?

Nyhetsbild

Vasa hoppas på ny möjlighet

1

LEDARE Vasa uppfyllde kriterierna som Northvolt ställde väl, men det räckte inte. Nu hoppas Vasa på nya etableringsdiskussioner.

Nyhetsbild

Också militärer vill lobba

LEDARE Inför en övergångstid för höga militärer under vilken de inte tillåts ikläda sig säljarens roll i samband med försvarsmaktens vapenaffärer.

Nyhetsbild

Politisk handel och vandel

1

LEDARE Vi kan förstå om politiker drar hemåt då det är fråga om väg- eller brobyggen, men i frågor som gäller liv och död finns inte utrymme för sådant.

Nyhetsbild

Finland knyter vännerna till sig

2

LEDARE Det pågår en omfattande mobilisering av säkerhetspolitisk natur i Nordeuropa, en mobilisering där Finland har en synnerligen aktiv roll.

Nyhetsbild

Enigheten kan vara en broms

LEDARE Barnens rättigheter är formellt oomtvistade. Ändå far många barn illa och det verkar vara svårt att i praktiken leva upp till idealen.

Nyhetsbild

Yles roll nu en fråga för EU

1

LEDARE Yle blir mer och mer likt ett tidningshus. Huvudfokus i nyhetsproduktionen på svenska på nätet är mer eller mindre skriven journalistik.

Nyhetsbild

Svårt att blunda för kalla fakta

1

LEDARE Vaccinationsnivån är kritisk, WHO varnar för en ökad grad av resistenta bakterier — den självklara medicinska tryggheten vacklar.

Nyhetsbild

Framtidstro, inte framtidsångest

LEDARE Det finns inget motsatsförhållande mellan ett gott liv och en fortsatt teknologidriven tillväxt. Tvärtom.

Nyhetsbild

Från vit lögn till Blå(ögd) framtid

1

LEDARE Grundlagsutskottet bör visa sin integritet och ställa sig över de partipolitiska intressena om Finland ska fira ett 200-årsjubileum.

Nyhetsbild

Politiker eller tjänsteman?

10

LEDARE Kommundirektör Rurik Ahlbergs avvikande åsikt i en politisk fråga förbryllar, även om han hänvisar till arbetsbörda.

Nyhetsbild

Global cirkulär ekonomi

2

LEDARE Kan vi leva i en ekonomi där konsumtionen i stället för ägande grundar sig på användningen av tjänster: att dela, hyra och återvinna produkter?

Nyhetsbild

Friidrotten en del av folksjälen

LEDARE Lag-EM i friidrott på den nästhögsta nivån som ordnas i Vasa under midsommarhelgen sitter på många sätt rätt.

Nyhetsbild

Demografin – De grönas trumf

LEDARE Det som talar för De gröna som ett framtidsparti är framför allt det faktum att partiets anhängare återfinns bland de unga urbana medborgarna.

Nyhetsbild

Macron härskar nu i Frankrike

LEDARE Att en folkrörelse manövrerar ut de etablerade politiska partierna kan ses som ett underkännande av den professionalisering som länge präglat politiken.

Nyhetsbild

Delaktighet via nya kanaler

1

LEDARE Den nya kommunallagen börjar nu tillämpas på allvar i kommunerna. Lagen kom till lite i skuggan av de stora förvaltningsreformerna som tagit uppmärksamheten.

Nyhetsbild

Ny partibas tar över i medvind

LEDARE De gröna är ett oppositionsparti i medvind. I dag byter partiet ordförande. Det blir ingen dramatik, men troligen ett jämnt val.