NyhetsbildZoom
Det var köpet av den här traktorvagnen som utlöste oenighet inom tekniska nämnden i Kaskö. Foto: Daniel Nissén / Arkiv

Kaskö avslutar tekniska nämnden

Mats Ekman -
Stadsstyrelsen i Kaskö har nu en lösning på förtroendekrisen inom tekniska nämnden: Nämnden läggs ner och styrelsen övertar dess uppgifter.

Stadsstyrelsen sammanträdde på tisdagen. Förslaget till fullmäktige är att en ändring av förvaltningsstadgan som innebär att tekniska nämnden avslutas under en försöksperiod. I stället övertar stadsstyrelsen de ärenden och uppgifter som tekniska nämnden har. I praktiken skulle det här gälla för återstående mandatperiod.

Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) säger att det här är det enklaste sättet att gå vidare.

– Vi vet att tekniska nämnden inte längre är funktionsduglig. Att tillsätta ett tillfälligt utskott i avsikt att avsätta nämnden skulle bli en för utdragen process med tanke på att det är kommunalval nästa år.

Det är endast stadsfullmäktige som kan avsätta en nämnd, vilket är en förutsättning för att byta ut ordförande. Det här måste ske genom att tillsätta ett tillfälligt utskott.

Det var Tauno Sarja (SDP) som gav förslaget, som omfattades enhälligt av stadsstyrelsen.

Konflikten fick sin början i höstas när nämnden meddelade sitt misstroende för ordförande Juhani Holm (SDP) efter att han medverkat i anskaffningen av en traktorvagn utan nämndens kännedom. Det var kommunalägda Kaskö Energi som anskaffade vagnen, som till lika delar skulle ägas av energibolaget och tekniska sektorn. Den andra halvan av köpesumman på 18 500 euro togs ur tekniska avdelningens budget, utan att de övriga i tekniska nämnden eller tekniska direktören kände till saken.

Ordförande Juhani Holm (SDP) har vägrat att avgå.

Konflikten har trappats upp. När nämnden senast skulle sammanträda infann sig endast Holm och en annan SDP-ledamot. Övriga fem ledamöter uteblev, liksom deras ersättare, och det här har tolkats som en direkt protest mot ordförande. Därmed inhiberades sammanträdet på grund av att nämnden inte var beslutför.

Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Mest läst senaste veckan